تجارت نوین

به نام ایزد منان


من کسی هستم که می توانم راحت محیطم را تغییر دهم .من عاشق خودم هستم هر وقت بخواهم موقعیتم را مطابق با زمانم تغییرمیدهم از فرصتهای مناسب به نحو احسن استفاده می کنم.با مطا لعات گذشته آینده را تحلیل وپیش بینی می کنم.نیاز جامعه را شناسایی می کنم وبا طرح ایده ای جدید واجرا آن در طی زمان مناسبی به استقلال مالی و آزادی زمانی می رسم. هدفهای من نوشته شده وتعین شده است من برنامه زمانبندی دارم و تعهد دارم که برنامه خودم را به نحو احسن پیاده و اجرا کنم. من هرجا که نتوانستم راهی پیدا کنم راهی ساختم .

هاست

تجارت نو

به نام ایزد منان من کسی هستم که می توانم راحت محیطم را تغییر دهم .من عاشق خودم هستم هر وقت بخواهم موقعیتم را مطابق با زمانم تغییرمیدهم از فرصتهای مناسب به نحو احسن استفاده می کنم.با مطا لعات گذشته آینده را تحلیل وپیش بینی می کنم.نیاز جامعه را شناسایی می کنم وبا طرح ایده ای جدید واجرا آن در طی زمان مناسبی به استقلال مالی و آزادی زمانی می رسم. هدفهای من نوشته شده وتعین شده است من برنامه زمانبندی دارم و تعهد دارم که برنامه خودم را به نحو احسن پیاده و اجرا کنم. من هرجا که نتوانستم راهی پیدا کنم راهی ساختم .

This gallery contains 1 photo.

secret rich

 

 

ربع ای دایره

اکثر ما در رب ای،زیستن ،عشق و رها شدن از زندگی پرمخاطره را فرا می گیریم. در سیستم آموزشی وفرهنگی ما را از آغاز زندگی تا انتها تربیت کرده وبه ما می آموزد که چگونه در ربع ای زندگی کنیم.

دیدگاه فلسفی کسانی که در ربع ای زندگی می کنند هماننددیدگاه پدر فقیر من است. او چیزهایی را به من یاد داد که ممکن است والدین شما به شما آموخته باشند :«برو به مدرسه وخوب درس بخوان،نمرات خوب بیار تا در یک شرکت معروف دعوت به کاربشی وحقوق بالایی داشته باشی.»

 

 

ربع اس دایره

 

تمایل افراد به آزادی بیشتر وخود مختار بودن،آنان را وادار می کند که از ربع ای دایره به ربع اس تغییر موضع دهند.در اینجا رویای بعضی ها به واقعیت می پیوندد.آنها برای خود برنامه هایی می چینند وسعی می کنند به اجرا بگزارند.در ربع اس قدرتمند می شوند ومی خواهند هرچه بیشتر نردبان ترقی را طی کنند اما آنان نمی دانند که در یک دام خطر ناک افتاده اند آنان به خیال اینکه نردبانشان را در جای مناسبی قرار داده اند هرجه سریعتر پیش می روند دیگر صاحب وقت خود نیستند تا دیر وقت سر کارند باید بیشتر بیشتر کار کنند تا به اهدافشان برسند به خانواده نمی رسند چون وقتشان مال کارشان است. هر چه بیشتر کار می کنند باید مالیات بیشتری بدهند. از  طرف همه تحت فشارند ،دولت ، کارمند،خانواده وشغلشان آنان دیگر بریده اند و کمی ناسپاسی می کنند.اما واقعیت این است که خودشان رئیس خودشان اند وباید یک جوری با خود بسازند. آنان به استقلال نسبی رسیده اند.اما گویی از زندگی لذت نمی برند وگویی صاحب شغل خود نیستند.

ربع بی دایره

این ربع  جایگاه کسانی است که دست به کارهای بزرگ می زنند.جایی که تجارت در اولویت قرار دارد.در حالی که در ربع اس باید سخت کار کنید تا پولی به دست آورید در این ربع تمام بنگاه ها معاملاتی وگاها شرکتها برای شما کار می کنند.

 

می توانید این مقاله را به طور کامل از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود کتاب

 

 

تغییر شغل دادن فقط به معنی تغییر شیوه زندگی نیست!

با تحلیل عمیقی از ربعهای دایره می توان به درک خوبی از شغل رسید می توان تفاوت بین آنها را آشکار کرد ودر نتیجه می توان به یک برنامه ریزی خوب برای آینده مالی وشغلی خود دست پیدا کرد.با طرح سوالاتی می توان به راهی منطقی دسترسی پیدا کرد.فراموش نکنیم که سوالات معجزه می کنند.مثلا اینکه چرا آدمها اگثرا از شغل خود ناراضی اند؟! چرا اکثر آنها بعد از طرح سوال اول دست به تغییر شغل می زنند اما بعد از مدتی باز همان آش است و همان کاسه هیچ رضایتی حاصل نشده؟! واقعیت این است که این آدمها در دایره اجبار زندگی گیر افتاده اند ودچاریک گیچی و سردرگمی شده اند.بسیار سخت تر از قبل کار میکنند اما درآمدهای مازاد آنها حتی بخش کوچکی از چاله چوله های پشت سرشان را هم پر نمی کند. در نتیجه بیشتر افسرده و خسته می شوند.بار ها به خود مگویند که کاش میشد به عقب برگردند در حالی که همین تجربه کنونی از زندگی را داشته باشند آن وقت من می دانم و زندگی اما حیف که شدنی نیست.

واقعیت این است که آنها فقط شغلشان را عوض کرده اند وبس، در حالیکه باید دست به تغییر جایگاهشان بزنند تا خودشان را پیدا کنند.

در حقیقت باید ساختار قبلی شغل را به هم ریخت یعنی یک انقلاب باید ایجاد کرد واضح تر بگویم دیگر به روش گذشته نه! باید گفت واز دستورات آن  قوانین سرپیچی کرد چون اگر قرار بود نتیجه بدهند تا کنون مثمر ثمر واقع شده بودند.

پس تغییر، یعنی به وجود آوردن یک انقلاب در خود،یعنی شورش کردن در برار قوانین گذشته وایجاد یک قوانین جدید که هرکدام با تکنیکهایی حاصل می شود، که  قابل توجه است.

پس می توان برای شروع با یک تغیر کوچک اما تغییر به معنای واقعی دست به کار شوید وخیلی زود رییس خودتان شوید.

هرکدام از ربعهای دایره ثروت، قوانین خاص خود را دارد.اکثر ما در ربع ای واس این دایره قرار داریم که قوانین آن خوب درس بخوان نمره بیست بگیر تا یک شغل خوب وپردرآمد داشته باشی است.البته گاها به طور غیرمستقیم با طرح مسائلی همچون علم بهتر است یا ثروت ذهن ما را آماده پذیرای یک زندگی سخت دراین ربع میکنند وما  نیز با جون دل از همان اوان کودکی  برای اینکه نمره بیست بگیریم می نویسیم که صد البته علم بهتراست چرا که باقیست اما ثروت فانی است.قوانینی که مطلقا درهیچ جوامعی جوابگوی کسب ثروت نبوده است حتی خیلی از ما در این ربع زیر خط فقر قرار داریم.پس کسانی که دراین ربعها مخصوصا ربع ای زندگی می کنند وقصد خروج از این ربع را دارند باید کلا این قوانین را کنار بگزارند یا به طور مطالعه شده ای اصلاحش کنند.اشتباه نکنید منظورم این نیست درس نخوانید بی سواد بمانید و پول پارو کنید،برعکس به هر جایگاهی می خواهید وارد شوید باید با علم وتجربه باشد تا بتوانید نتیجه درست بگیرید.همیشه باید در حال یاد گیری باشید وبه روزبمانید. در آن صورت است که در جایگاهتان نردبان را به درستی بالا می روید.

اکنون با این توصیف شما !

 • دوست دارید در کدام سمت دایره زندگی کنید؟

 • دوست دارید در کدام ربع زندگی کنید؟

مسلما اکنون در سمت چپ دایره قرار دارید . حال یا در ربع اول یا دوم

اما ما اینجاییم تا به کمک هم ازربع ای به ای واز اس به بی وسرانجام به  آی برویم.

البته خوشبختانه هیچ کدام این ربعها پیش نیاز بعدی نیستند واحتیاجی نیست که مرحله به مرحله پیش بروید.

 

ارزشهای ربعهای دایره ثروت

بخشهای مختلف دایره طبق تقسیم بندی که کردیم،فقط معرف ساختارهای گونا گون تجاری نیستند،بلکه نشاندهنده طرز فکرهای مختلف نیز می باشند.فکرهایی که از مدتها قبل شکل گرفته وتثبیت شده اند وبه سختی قابل تغییر می باشند.جایگاهی که شما انتخاب می کنید بسیار مهم است.شرایط محیطی نظیر تحصیلات،مهارتها،اقتصاد،فرصتهای ایجاد شدهد،نقاط قوت وضعف شماوعلاقه درونی تان برانتخاب شما تاثیرمی گذارند.

تفاوتهای موجود بین ارزشهای واقعی به ماکمک می کند تا جذب یکی از روشها شده یا آن را رد کنیم.البته بهتر است با میل واشنیاق یکی ازروشها را بپذیریم،زیرا پذریفتن آن به معنای جابجایی از ربع ای یا اس دایره به بی است.این تغییر مکان بسیار راحت تر از پر کردن فرم استخدام در فلان شرکت است.شما نه تنها آنچه را که می خواهید تغییر می دهید بلکه به طرزعجیبی موجب تغییر شخصیت یا حداقل طرز فکرتان می شوید.

برخی افراد ممکن است کارفرما بودن را دوست داشته باشند،در حالیکه عده ای دیگر از آن متنفرند.گاهی افراد دوست دارند صاحب یک شرکت باشند،اما از ریسک کردن می ترسند.افراد بدون شک سرمایه گذاری را دوست دارند واین در حالی است که عده ای می گویند:«سرمایه گذاری ارزش ریسک کردن را ندارد وممکن است پولمان را از دست بدهیم»ربعهای دایره دارای خصوصیات مشترکی نیز می باشند.نکته قابل توجه این است که هر یک از ما در هر یک از ربعهای دایره ثروتمند یا فقیر باشیم.زندگی در هریک از ربعها الزاما موفقیت مالی شما را تضمین نمی کند.حال با این توصیفات شما می توانید حدس بزنید هر یک از مردم در کدام یک از ربعها زندگی می کنند.

 

 

ارزشهای ربعها :

 

ربع ای

 

«به دنبال یک شغل مطمئن با حقوق ومزایای عالی هستم. »

ارزش واقعی ربع ای امنیت آن است.ممکن است به عنوان مدیر یک شرکت درآمد بسیار بالایی داشته باشید.درحالیکه سرایدار همان شرکت درآمدش یک دهم درآمد شما هم نباشد،اما شما هر دو احساس امنیت می کنید.در واقع هردوی شما به دنبال ارزش مشترک هستید.هر فردی درهر موقعیت شغلی که باشد،ازمدیر بالا رتبه تا یک سرایدار به دنبال امنیت شغلی ودرآمد بالا می گردد.برای یک فرد شاغل این سوالات اهمیت دارد ومطرح است:

 1. در ازای اضافه کاری چقدر پول دریافت خواهد کرد؟

 2. چقدر می تواند از مرخصی با حقوق استفاده کند؟

همه آنهایی که در ربع ای یا اس زندگی می کنند می خواهند یک کسب وکار پر درآمد برای خود داشته باشند اما همگی آدمهایی ترسویی هستند وبه هیچ عنوان پذیرای خطر نیستند.

 

ربع اس

 

«اگر می خوایی کاری را درست انجام بدهی پس بهتر است خودت آن را انجام دهی.»

ارزش واقعی ربع اس استقلال آن است.آنها آزادی  می خواهند تا هر کاری که دلشان می خواهد انجام دهند.وقتی کسی می گوید : «می خواهم شغلم را ترک کنم وبرای خودم کار کنم» عقیده اش را از ربع ای به ریع اس تغییر داده است.والدین ،متخصصان ومشاوران هر یک کاری انجام می دهند.به عنوان مثال یک پزشک جراح ممکن است بابت هر یک جراهی ساده دو تا سه  میلیون دریافت کند.وبه خود ببالند. از نظر آنها هیچ کس مثل خودشان نمی تواند این کار را درست انجام دهد و دچار غرور می شوند این افراد از اینکه جایگا ه واقعی خود را پیدا کرده اند احساس غرور وخوشحالی می کنند و به خود می بالند. آنها زیر آواز می زنند که:« راه فقط راه خودم» اما پشت این ظاهر آرام می توانیم عدم اعتماد را که در کارکرد این افراد نیز منعکس است ببینیم.وقتی خصلتی در شغل فردی وجود داشته باشد در زندگی اش نیز بروز خواهد کرد.زیرا دیدگاه ما انسانها نسبت به شغلمان ،نشان دهنده دیدگاه مان نسبت به همه چیز است.

درربع اس افراد به صورت درصدی یا به میزان ساعت کاریشان حقوق می گیرند.آنها معمولا چنین می گویند«من علاوه بر حقوق ثابت ماهی  بیست ذرصد هم پورسانت می گیرم یا در ازای هرساعت کاری پنجا هزار تومان پورسانت می گیرم و…»

وقتی کسی از اعضای ای واس به مشکل می خورد به ربع بی نقل مکان می کند،می بینیم که از استعدادها ومهات های کافی برخوردار است؛ فقط توانایی  لازم را برای مدیریت ندارد.

 

اگر شما در یک گروه بوده ودر عین حال باهوشترین آن گروه باشید به مشکل می خورید.

 

افراد درربع اس در اغلب مواقع با یکدیگر سازگاری نداشته وممکن است خود محوری کنند.(دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند)

برای جهش از ربع اس به ربع بی مهم نیست که مهارت کافی داشته باشید یا نه بلکه آنچه مهم است داشتن قدرت مدریت است.

کسانی که در ردیف اول کلاس می نشستند برای کسانی که در ردیف آخر کلاس می نشستند کار می کنند وآنهایی که درردیفهای وسط بودنند برای دولت کار می کنند.هیچ کس در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.این قانون دنیای واقعی است.

 

مثلث دنیای واقعی:

۱-اخلاق

۲-مسئولیت

۳-واقعیت

همیشه این جمله را به خاطر داشته باشید:« اگر می خواهی کاری را درست انجام دهی پس بهتر است خودت آنرا انجام دهی.»

اگر می خواهید حرکت جدیدی را شروع کنید پیش از تصمیم گیری خوب فکر کنید وآن را از تمام جهات بررسی کنید.

 

 

ربع بی

 

دوست دارم با کسانی کار کنم که جزء بهترینها هستند.

 

ارزش واقعی ربع بی ثروت ساختن است.کسانی که در ربع بی زندگی می کنند کسانی هستتند که از صفر شروع کرده اند.تنها سرمایه آنها حمایت عاطفی خانواده شان بوده وبا تلاش وکوشش بسیار سعی کرده اند که کار گروهی را خوب انجام دهند تا فردی مفید برای گروه باشند.وقتی شخصی می خواهد کاری را برای گروه انجام دهد  سعی میکند از کسانی بهره ببرد که از مهارتهای کافی برخوردار هستنند.

هنری فورد کسانی را در گروه خود جای داد که ازاو زیرک تر بودند.اعضای ربع اس بسیار باهوش وزیرک هستند.بنابراین صحیح نیست که آنها را در ربه بی جای دهیم.وقتی شما در ربع بی داد ستد می کنید با کسانی سرو کار دارید که از شما باهوشترند.

 

اگر در زندگی شعار:

« اگر می خواهی کاری را درست انجام دهی پس بهتر است خودت آنرا انجام دهی.»

را سرمشق قرار دهید هیچ گاه شکست نمی خورید.

در اکثر مواقع اگر کسی از ربع اس دست از کار کردن بکشد در آمدش قطع می شود.بنابر این شما از خود می پرسید اگر از الا ن کار نکنم تا چه مدت می توانم با پس اندازی که دارم زندگی کنم.کسی که در ربع بی یا آی قرار دارد می تواند بدون داشتن منبع در آمد به راحتی امرارمعاش کند.

 

دانلود کتاب دایره ثروت

 

 

ربع آی

 

روی چه چیزهایی می توانم سرمایه گذاری کنم؟

 

ارزش حقیقی ربع آی آزادی مالی آن است.

سرمایه گذار ایده هایی را می پسندد که در آنها با پول بتوان هر کار غیر ممکن را ممکن ساخت،بدون آنکه سرمایه گذار خود شخصا کاری را انجام دهد.یک سرمایه گذار روی خیلی چیزها سرمایه گذاری می کند.روی سکه طلا ،املاک،سهام،تسهیلات،مسکن، وغیره.

اگر شما روی دانش خود سرمایه گذاری کرده اید وتنها با کار کردن در یک شرکت درآمدتان را تامین می کنید ویا اگر بازنشسته شده اید وهر ماه حقوق بازنشستگی می گیرید،بهتر است بگوییم در ربع ای قرار گرفته اید.به عبارت دیگر رئیس شما تنا به علت خدماتی که ارائه می دهید به شما حقوق می دهد نه به دانش وخرد شما.

معمولا سرمایه گذاران به یگدیگر چنین می گویند من بیست درصد سود کرده ام تو چطور؟ یا سود بانکی الان چقدر است؟»

ربع های مختلف دایره،سرمایه گذاران مختلف

 

در دنیای امروز همه ما باید سرمایه گذار باشیم.گرچه در مدارس چیزی در مورد سرمایه گذاری به ما نیاموخته اند.

کسانی که در سه ربع اول آدمهای موفقی هستند،دلیلی ندارد که د ربع آی نیز مووفق خواهند بود.پزشگان معمولا سرمایه گذاران خوبی نیستند.»کسانی که در ربع اس زندگی می کنند زیاد تمایلی به سرمایه گذاری های بروز نشان نمی دهند،آنها بر این باورند که قدرت لازم را برای محاافظت از اموالشان دارند وکسانی که در بی زندگی میکنند بر این باورند که می توانند برای حفظ دارایشان از شرکتهای دیگر نیرو قرض بگیرندتا کارشان را انجام دهند.آدمها افکارشان،جایگاهشان وارزشهایشان با یکدیگر فرق می کند.که باعث آن دوعامل وراثت ومحیط است.

secret rich

دایره ثروت شما را با محیط مالی خودتان آشنا می کند.

و یاد می دهدکه چگونه با کمک ذهن هوشیار خودتان

اهرم قدرتمندی برای کسب هر گونه موفقیتی بسازید.

ودر تمامی مراحل زندگی از این اهرم استفاده کنید.

امیدوارم که با این کتاب ارزشمند به اهداف رویایی خودتان برسید.

برای دانلود کامل کتاب شگفت انگیز دایره ثروت نام و ایمیل خود را کامل وارد کنید

This gallery contains 1 photo.

بسم الله ارحمن الرحیم

چگونه می توانم یک کسب

کار فوق العاده داشته باشم ؟

«یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.»

دوست خوب ودوست داشتنی تجارت نو سلام.

من بیشتر از ده سال است که کارم همین جمله بالاست یعنی از زمانی که وارد رشته نقشه برداری شدم این شعار کار ما بوده یعنی وقتی به جبهه کاری اعزام می شدیم دست خالی وانجام نداده نباید برمی گشتیم یا باید راهی پیدا می کردیم یا راهی می ساختیم. بنا براین من در این مدت ده سال کارم، یا راه حلی پیدا می کردم یا راه حلی می ساختم تا کار اجرا شود اما متا سفانه همه ی این راهها در پیشرفت وتحقق اهداف دیگران بود نه من، فقط لذت حل مشکلش مال من بودوعنوان مهندسی اش. همیشه این موضوع آزارم می داد گاه گداری تصمیم می گرفتم که رییس خودم باشم اما هیچ وقت به طور جدی سعی براجرایش نمی گرفتم تا اینکه روزی به خود آمدم که من آقای  خودم هستم نه برده دیگران من ده سال در پروژه های ملی کشورازجمله راه وباند،سدسازی،شهرسازی و… زحمت کشیدم وخون دل خوردم اماحق من بیش از یک حقوق مهندسی ایرانی است.بنابراین دست به کار شدم من هرجا که نتوانستم راهی پیدا کنم راهی ساختم.واینک به کمک تجربه ده ساله و ۴ سال مطالعات پی درپی یاد گرفتم که چگونه رییس خودم باشم.

علی پور

چگونه می توانم یک کسب کار فوق العاده اینترنتی داشته باشم ؟

دوست خوب و همراه تجارت نو سلام

امروزه بیکاری اینقدر زیاد شده که همه نگران وناامید از آینده خود وعزیزانشان شده اند. کسادی و بیکاری، خود عامل شایعه پراکنی، جو منفی وخود بیکاری می شود وبه قول صادق هدایت مثل خوره فکر وایده های ناب ما را در انزوا می خورد و کاملا نابود می سازد.

متا سفانه بیکاری خودش قدرت تکثیر فوق العاده ای دارد.حتی تصورش باعث بیکار شدن واز دست دادن

کسب وکارخیلی از آنهایی که شغل و کسب وکاری دارند می شود.

«مردی در کنار جاده فارغ از دنیای مجازی و اینترنتی دکه ای درست کرده بود ودرآن ساندویچ می فروخت.چون گوشش سنگین بود رادیو نداشت،چشمش هم ضعیف بود بنابراین روزنامه نمی خواند ازاینتر نت هم خبری نبود،او تابلویی بالای سر خود نوشته بود ومحاسنات ساندویچ های خود را شرح داده بود .خودش هم کنار دکه اش می ایستاد ومردم را به خریدن ساندویچ تشویق می کرد ومردم هم می خریدند.

کسب وکارفوق العاده اش گرفت لذا او ابزار کارش را زیادتر کرد.وقتی پسرش از مدرسه نزد او آمد به کمک او پرداخت .سپس کم کم وضع عوض شد .روزی پسرش گفت:پدر جان مگر به اخبار رادیو گوش ندادی مگر به اینتر نت سر نمی زنی ؟ اگر وضع پولی کشور به همین منوال ادامه پیدا کند کار همه خراب خواهد شد و شاید یک کسادی عمومی به وجود آید.باید خودت را برای این کسادی آماده کنی. پدر باخود فکر کرد هرچه باشد پسرش به مدرسه رفته است به اخبار رادیو گوش می دهدو همیشه سرش در دنیای اینتر نت است پس حتما آنچه می گوید صحیح است. بنابراین کمتر از گذشته نان وگوشت سفارش داده وتابلوی خود را هم پایین آورد و دیگردر کنار دکه خود نمی ایستاد و مردم را به خرید ساندویچ دعوت نمی کرد. فروش او ناگهان شدیدا کاهش یافت. او سپس رو به فرزند خود کرد وگفت :پسر جان حق با توست،کسادی عمومی شروع شده است.»

دوست من همه ما هم گوش شنوا داریم هم چشمان سالم اما متا سفانه نه روزنامه می خوانیم نه رادیو گوش می دهیم ونه به درستی از دنیای پر بار اینتر نت استفاده می کنیم.اگر هم به سراغ این رسانه می رویم سریع دنبال صفحات حوادث ناگوار وخبر های بد آن هستیم وهمین باعث می شود خودمان قبل از بحران به بحرانی تر شدن جامعه دامن بزنیم.

اما در ادامه این کتاب من می خواهم خیال تورا راحت کنم وایده ای ناب وبه روز به تو بدهم که با آن می توانی با تلاش وپیگیری به آنچه که می خواهی دست پیدا کنی و به کسب ثروتی آسان وشیرین برسی نگران نباش من به تو یاد می دهم که چطور با اتکا به خودت وآموزشهای من، تغییر وباوری اعجاب انگیز درخود ایجاد کنی که دیگر هیچ چیز نمی تواند تو را به گذشته ی پر از ناگواری وشکست وناامیدی برگرداند.بعد از این آموزشها تو می توانی روی پای خودت بایستی یا به:

 کسب وکارت رونق تصاعدی بدهی یا اینکه یک کسب و کار اینتر نتی فوق العاده برای خودت درست کنی. دوست من اگر ایده ای  نداری صاحب ایده می شوی اگر نمی دانی چطوری شروع کنی یاد خواهی گرفت که چگونه استارت بزنی اگر شروع کرده ای و با شکست مواجعه شدی فرا خواهی گرفت که چگونه ادامه دهی وشاید به این نتیجه برسی که باید از نو شروع کنی

راستی من مدیر سایت تحارت ناین دات کام  می خواهم در این پکیج آموزشی نحوه راه اندازی یک کسب و کار عالی، فوق العاده، شیرین، پولساز وراحت را به تو دوست خوبم آموزش بدهم شاید که با خلاقیت وهوش مالی خودت یک پدیده جدید در کسب کار آنلاین، تجارت الکترونیک باشی دوست من در این پکیج تو یاد می گیری چطوری بدون هیچ سرمایه وهزینه ای یک سایت طراحی کنی وآن را در فضای مجازی یا دنیای اینتر نت راه اندازی کنی  وبه بهترین نحو به ارتقاء برسانی وشروع به یک کسب وکار اینترنتی کنی در واقع تو یک ماشین پولسازراه اندازی می کنی که توانایی این رو داره که تورو ثروتمند کنه.حتما می پرسی که هیچ آشنایی با برنامه نویسی یا تخصصی در این زمینه ندارم پس این پکیج مناسب من نیست. نه دوست من اشتباه نکن این کاری که من آموزش می دهم هیچ احتیاجی به دانش برنامه نویسی ندارد وکافیست که با اینترنت آشنا باشی همین وبس تو براحتی می توانی درمدت فقط سه ماه یک سایت با تمام پشت صحنه ها وبرنامه های جانبی آن بسازی و کسب وکار اینترنتی خودت رو راه اندازی کنی در واقع با این پکیج نه تنها صاحب یک سایتی که به سلیقه واختیار خودت راه اندازی شده خواهی شد. بلکه یک فرد کار آفرینی خواهی شد که شاید فکرش رو هم نمی کردی. اگر هم که ایده ای داشته باشی می توانی با راه اندازی این سایت ایده خود را بدون کمک سرمایه گذار، به دنیا نه تنها معرفی کنی بلکه عرضه وبه فروش فوق العاده برسانی وبه کمک آموزشهای فروش تجارت نو به میلیونها تومان درآمد در مدت کوتاهی برسی دوست من در این پکیج یاد خواهی گرفت که تمام کارهای تبلیغاتی طراحی وسئو سایت خودت را انجام دهی وبهینه سازی اولیه را به اتمام برسانی بعد از آن می توانی از سایت تجارت نو ارتقاء سایت را به رایگان دریافت کنی وتا یک سال مشاوره رایگان بگیری  این اارتقاء شامل: بهینه سازی سایت، شناخت عوامل بازدارنده یک کسب وکار،آشنایی با بازار جدید وتبلیغ نویسی، آشنایی با شغلهای عصرحاضر(یعنی این که چه شغلهایی مناسب کسب ثروت عصر ما می باشد) می باشد.در ضمن در این سایت ایده های خوب وآماده ای از جمله راه اندازی یک فروشگاه فایل را به تو دوست خوبم آموزش می دهم یعنی اگر هیچ ایده ای هم نداشته باشی من به تو یاد می دهم که چطوری یک فایل یا مقاله یا یک کتاب خوب از اطلاعاتی که داری که حتما نیز داری تهیه کنی وبه فروش فو ق العاده برسانی

 چگونه شروع کنم؟

یک کلام با ایجاد (صفحه) لندینگ پیج مشابه صفحه زیر

دوست من کافیست با ایجاد چنین صفحه ای شروع به جمع آوری ایمیل های افراد کنی وسپس به کمک ایمیل مار کتینگ محصولات تولید شده توسط خودت را به فروش برسانی که همه ی این راه ها را به طور کاملا کاربردی در دوره انلاین تجارت نو آموزش خواهیی دید.

 

landig page


دوست من حتما تا حالا برات پیش امده که در یک جمعی عده ای مجذوب حرفها وتوضیحات تو در باره مطلبی یا عنوانی که مختص به تو است شده اند خوب این همان کلید موفقیت توست یعنی عده ای هستند که حاضرند به حرفهای تو گوش دهند و از اطلاعاتت استفاده کنند.من به تو یاد خواهم داد که چطوری اعتماد به نفسی پیدا کنی که جزبه جمع آوری وویرایش این اطلاعات که می توانند تو را ثروتمند سازند به چیز دیگری فکر نکنی و همین با عث تغییرو دگر گونی زند گی ات خواهد شد ومسلما حال خوشی به تو دست خواهد داد فکرش را بکن اولین باری که توانستی از خودت در آمدی داشته باشی چقدر  روحیه وحال خوبی داشتی حال تصور کن که می توانی دوباره  بهتر از آن روزها را، اینبار با کسب میلیونها تومن در آمد آسان وبا پرستیژ فوق العاده بدون کمک بدون اینکه برای کسی کار کرده باشی برسی. بله اینگونه تو کاملا مستقل عمل می کنی و سرور خودت هستی هیچ کس رییست نیست وهیچ کس به تو امر ونهی نمی کند بنابراین این بهترین امتیاز برای شکوفایی ورشد ذهن خلاق توست که با زمانی کاملا آزاد وآرامش خاطر می توانی ایده هایت را پیاده سازی کنی. فقط کافی تصمیم بگیری وشروع کنی.

 کافیست یک چرایی برای خودت پیدا کنی.

این که چرا من به این کار نیاز دارم؟

چرا من به این در آمد نیاز دارم؟

چرا من باید این کار را یاد بگیرم ؟

دوست من همین اکه تو تا اینجای این کتاب را مطالعه کردی پس حتما چرایی کار تو اینقدر محکم هست که حوصله ات جواب داده تا این صفحه ادامه دهی اگر هم چنین نیست تو در این پکیج یاد خواهی گرفت که نیاز خود را شناسایی کنی وطبق نیازت به کسب وکار خود بهاء دهی در این صورت است که هیچ وقت عقب نشینی نخواهی کرد وکار را به اتمام خواهی رساند. اگر چرایی قویی نداشته باشی مطمئنا وسط راه بر خواهی گشت وادامه نخواهی داد.اما در این پکیج همراه با راه اندازی یک کسب وکار یاد خواهی گرفت که چگونه خودت را دربرابر مشکلات کار پخته تر سازی وراه را برای خودت هموار سازی-یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. دوست من من این راه را برای تو هموار کرده ام وبه تو پیشنهاد می کنم  که حتما از این پکیج کمک بگیری تا راه هموار شده را سریع طی کنی ولزومی به آزمون و خطایی  که معلوم نیست به نتیجه برسد یا نه نداری.

فقط در چند گام طلایی به راز ثروت و رویای خود خواهی رسید.


 

شما یک گام به سوی ثروتمند شدن برداشتید

ما هم مثل شما از اسپم خوشمان نمی آید

 

نام وایمیل خود را وارد کنید تا بلافاصله کتاب برای شما ارسال شود.

 

با سپاس: تجارت نوین

                                                

 

 

This gallery contains 5 photos.

دوره راه اندازی کسب و کار اینترنتی

Lernind bu_sml

 

 1. آیا تا به حال به کسب و کار خود اینگونه نگاه کرده اید که بدون اینکه در محل کارتان باشید و حتی بدون اینکه در حال انجام کاری باشید کسب درآمد کنید؟

 2. آیا تا کنون این احساس را داشته اید که فقط با داشتن یک وب سایت و چند ساعت کار روزانه درآمدی چند برابر حقوق ثابت کارمندی داشته باشید؟

 3. آیا می توانید تصور کنید که زمانی که در حال تفریح و در مسافرت هستید پیامک های واریز پول به حساب آنلاین سایت شما پیوسته برایتان ارسال شود؟

خیلی ها تصور می کنند داشتن کسب و کار اینترنتی یک کار بسیار دشوار است و یا سوالات بالا فقط امید واهی و شعارهای تبلیغاتی است که برای فروش این محصول به کار رفته است!

جالب است  بدانید که این گفته ها حقیقت دارد، همین الان که شما در حال مطالعه این متن هستید تعداد زیادی از صاحبان کسب و کار اینترنتی در حال تجربه گفته های بالا هستند!

Lernind bu_lrg

حال اگر حتی تصمیم بگیرید که کسب و کار اینترنتی خود را آغاز کنید شاید برایتان سوالات زیر پیش بیاید:

 • آیا راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی نیاز به متخصص دارد؟

 • آیا هزینه و سرمایه گذاری زیادی برای شروع آن لازم است؟

 • آیا بدون دانش کدنویسی امکان دارد یک سایت فروشگاه آنلاین راه اندازی شود؟

 • اگر فروشگاه ام را راه اندازی کردم محصولات ان را از کجا تهیه کنم؟

 • برای انبار کردن این محصولات جه کاری لازم است بکنم ؟

 • اصلا چرا باید محصولات من را خریداری کنند؟

 • چطور هم فرصت کنم سر کار خودم بروم و هم یک کار آنلاین داشته باشم؟

 • آیا فروشندگان محصولات به من اعتماد می کنند تا من محصولات آنها را بفروشم؟

 • چطور می توانم محصولات دیجیتالی (قابل دانلود) بفروشم تا همه مراحل آنلاین انجام شود؟

 • گرفتن درگاه پرداخت آنلاین برای من که فقط یک فرد هستم و شرکتی ندارم ممکن است؟

 • آیا می توانم از داخل منزل هم کار کنم یا حتما باید شرکت داشته باشم؟

 • آیا این کار را خانم ها هم می توانند انجام دهند؟ آیا ممکن است داخل منزل انجام شود؟

 • نماد اعتماد یا اینماد را چطور بگیرم؟ من شرکت ندارم و هیچ مجوزی هم برای کار ندارم!؟

پاسخ همه این سوالات و نحوه انجام کار به روش صحیح از ۰ تا ۱۰۰ در این دوره آموزش داده شده است.

 

pbd1_9.gif

 

دوره راه اندازی کسب و کار اینترنتی در ۱۸ قدم به شما آموزش می دهد که چگونه

یک کسب و کار اینترنتی کامل به همراه کلیه امکانات مورد نیازی که یک فروشگاهی

  آنلاین نیاز دارد را ۱۰۰% توسط

خودتان و بدون نیاز به طراح وب سایت و برنامه نویسی پیاده سازی کنید.

 

نکته بسیار مهم: تجارت نو  در آموزشهای خود این نکته را در نظر

گرفته است که ممکن است فردی که این آموزش را مشاهده می کند.

هیچ دانش اولیه و آشنایی با این مباحث نداشته باشد، به همین

  دلیل از ابتدایی ترین بخش ممکن آموزش ها آغاز شده است

 و به آرامی به پیش می رود و در نهایت مباحث تخصصی نیز به طور

کامل مطرح می شود.

 

درکل شما پس از دیدن این دوره به این آگاهی دست پیدا خواهید کرد:

 1.  نحوه ایده یابی، هدف گذاری و شناخت راه صحیح قبل از راه اندازی کسب و کار اینترنتی

 2.  برنامه ریزی مشخص و ساخت الگوی تولید محتوا

 3.  ثبت هاست و دامنه و تنظیمات اولیه مورد نیاز

 4.  انتخاب یک سیستم مناسب برای شروع کسب و کار اینترنتی

 5.  راه اندازی قدم به قدم سیستم وردپرس

 6.  پیاده سازی و تنظیم فروشگاه ساز آنلاین

 7.  پیاده سازی و نصب ماژول های مورد نیاز

 8.  تنظیمات فروشگاه ساز برای شروع

 9.  اضافه کردن محصولات و گالری عکس

 10.  فعال سازی درگاه پرداخت آنلاین

 11.  راه اندازی یک سیستم جامع فروشگاهی

 12.  سئو و بهینه سازی محصولات قرار داده شده

 13.  تنظیمات کامل نهایی برای شروع فروش آنلاین

 

 

شرح کامل آنچه در هر گام  دوره کسب و کار آنلاین خواهید آموخت:

 

گام اول:

راه اندازی کسب و کار اینترنتی مهمترین کاری است که یک مدیر باید برای

کسب و کار خود انجام دهد.

و همچنین یکی از پر سودترین وشیرین ترین کارها برای افرادی است

که می خواهند براحتی و بدون داشتن کسب و کار سنتی درآمد کسب کنند.

اما اینکه باید از کجا شروع کرد و چه مواردی در راه رسیدن به موفقیت در این نوع

کسب و کار وجود دارد و چگونه باید با آن روبرو شد مواردی هستند که در این قسمت خواهید آموخت.

گام دوم:

گام دوم در راه اندازی کسب و کار اینترنتی هدف گذاری دقیق و انتخاب برند و انتخاب

یک بستر مناسب برای وب سایت می باشد و بعد از آن نیز پیاده سازی وب سایت

و همچنین ساخت الگوی تولید محتوا از اهمیت بالایی برخوردار است که در این فیلم

آموزشی به آنها خواهیم پرداخت.

گام سوم:

در این فیلم آموزشی به برخی

از مزیتهای سیستم وردپرس پرداخته شده است که از جمله مهمترین آنها سادگی و

کاربر پسند بودن این سیستم است.

همچنین به نکاتی اشاره میشود که برای افراد مبتدی نیز بسیار کاربردی میباشد و همین

موضوع باعث میشود بدون هیچ دانش فنی با استفاده از این سیستم بتوانند

 کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنند.

گام چهارم:

اولین گام در بخش فنی راه اندازی کسب و کار اینترنتی، ثبت دامنه و تهیه فضای میزبانی

برای آن است. از آنجایی که ثبت دامنه ir سخت تر است، در این ویدیو آموزش ثبت این دامنه

و تهیه فضای میزبانی بطور کامل شرح داده شده است.

و بعد از آن آموزش های سطحی کار با پنل میزبانی وب و ساخت ایمیل های مورد نیاز برای

هر کسب و کاری بر اساس نام دامنه انتخاب شده شرح داده شده است.

گام پنجم:

هر کسب و کار اینترنتی نیازمند ایمیل های رسمی وابسته به دامنه خود میباشد.

در این فصل با هم ایمیل های بخش های یک سازمان را میسازیم.

مانند ایمیل بخش فروش ، پشتیبانی و …و در ادامه کلیه تنظیمات پنل میزبانی

وب که هر مدیر سایتی باید بداند آموزش داده میشود. مانند نحوه ی گرفتن بک آپ کامل از سایت و …

گام ششم:

در این فیلم آموزشی از ابتدای کار توضیح می دهیم که چگونه وردپرس فارسی را روی دانلود

و روی فضای میزبانی خودتان قرار داده و آن را نصب کنید و سپس تنظیمات مورد نیاز برای

بانک اطلاعاتی را انجام می دهیم و در نهایت یک وب سایت جدید با سیستم وردپرس راه اندازی می کنیم.

گام هفتم:

در این قسمت پس از نصب وردپرس وارد بخش مدیریت آن میشویم و و در بخش تولید محتوا

راجبه این موضوع که چگونه یک مطلب را در وبسایت قرار دهیم صحبت میکنیم .

همچنین آموزش قراردادن عکس در مطالب نیز توضیح داده میشود.

گام هشتم:

در این قسمت گزینه های بخش نوشته از جمله ماشین زمان، پست برای آینده،

برچسب ها ، تنظیمات و … بصورت عملی آموزش داده میشود.

گام نهم:

در این قسمت آرشیوها و دسته بندیها، افزودن برچسب و همچنین کار با بخش های رسانه،

برگه ها ، دیدگاه ها و ایجاد صفحات درباره ما ، تماس با ما ، نمایندگی ها و …

در وردپرس بطور کامل و عملی آموزش داده میشود.

گام دهم:

در این قسمت سفارشی سازی طرح قالب سایت بدون استفاده از کد نویسی

(تغییر هدر ، تغییر در نمایش منوها ، رنگ بندی قالب و …)، تغییرات در پوسته سایت،

توضیح بخش ابزارکها و اضافه کردن ابزار جدید به وردپرس بطور کامل و عملی آموزش داده میشود.

گام یازدهم:

در این قسمت چگونگی تغییر تصویر پس زمینه ، سربرگها ، تنظیمات قالب سایت و ویرایشگر قالب،

نصب افزونه ها ونصب امکانات جدید (مانند: تقویم ، سبد کالا ، پلاگین های مربوط به سئو و …)

بطور کامل و عملی آموزش داده میشود.

گام دوازدهم:

در این قسمت ایجاد نقش ها با سطح دسترسی های مختلف برای کاربران و اعضای سایت،

  بخش درون ریز(import) و برون بری (export) که در این بخش می توان اطلاعات یک وردپرس

را به وردپرس دیگر انتقال داد و همچنین امکان مخابره کردن مطلب به سایت شما بطور کامل

و عملی آموزش داده میشود.

گام سیزدهم:

در این قسمت طریقه دانلود و نصب یک پوسته یا قالب جدید و مرتب سازی و تنظیمات

قالب نصب شده برای وبسایت شما آموزش داده میشود و در ادامه آن نصب یک سری

افزونه ها مانند فروشگاه ساز و راه اندازی آن در وبسایتتان بصورت عملی آموزش داده میشود.

گام چهاردهم:

در این بخش تنظیمات صفحه اصلی ، تنظیمات قالب سایت ، ایجاد دسته بندی ها ، منوها

و زیر منوها ، آموزش ایجاد اسلاید برای سایت ، و همچنین ایجاد و تغییر بک گراند برای

قالب سایت بصورت کامل و عملی آموزش داده میشود.

گام پانزدهم:

در بخش های قبلی ساختن یک فروشگاه اینترنتی با قالب اختصاصی آموزش داده شد.

در این قسمت نحوه ی ایجاد یک محصولات و همچنین تغییرات آن، تنظیمات فروشگاه ساز

(ووکامرس) از جمله: ایجاد کوپن های خرید ، تنظیمات پرداخت ، محصولات مرتبط،

صفت های محصول ، روش های خاص پرداخت ، روشهای ارسال محصول ، بخش

انبارداری و … بصورت کامل و عملی آموزش داده میشود.

گام شانزدهم:

مهمترین بخش در یک فروشگاه اینترنتی درگاه پرداخت آنلاین است، درگاه های بانکی

فعال ایران را می شناسید؟ آیا می خواهید به صورت عملی یک درگاه بانکی برای

فروشگاه خود فعال کنید؟ این فیلم شامل همه مواردی ست که شما را در جهت

راه اندازی درگاه بانکی برای فروشگاه تان یاری می کند.

گام هفدهم:

در این ویدئو چگونگی کار با تگ ها (برچسب ها) ، کاربردها و دلایل استفاده از آنها

در کنار معرفی ابزارک های پلاگین ووکامرس به تصویر کشیده شده است شما با

دیدن این ویدئو یاد می گیرید که تگ ها چگونه با دسته بندی محصولات، شما را

در فروش بهتر محصولاتتان کمک می کند.

گام هجدهم:

در ابتدای این قسمت شما می توانید با راهکارهای به روز رسانی سیستم ورود پرس

و افزونه های آن به همراه مدیریت افزونه ها آشنا شده و در ادامه بعد از معرفی قالب های

فروشگاهی و تغییر قالب سایت ، روش هایی را برای افزایش فروش و جذب مشتری آموزش میدهیم.

 

 

پشتیبانی انلاین در تلگرام::: 

۰۹۱۹۵۰۵۱۸۴۶

http://www.tejarat9.com/wp-content/uploads/2018/06/rahnemaonline.jpg

خرید و دانلود محصول

 1. دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ثروتمند ترین مرد بابل

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ثروتمند ترین مرد بابل

 

یکی از قدرتمند ترین تکنیک های کسب ثروت در قالب داستانی زیبا

و تاثیر گزار در کتاب ثروتمند ترین مرد بابل توضیح داده شده که خلاصه

این کتاب رو می تونید از لینک زیر دانلود کنید. امیدوارم که به واسطه

این تکنیک گام مثبتی در جهت ارتقا زندگی مالی خود بردارید.

خواندن این کتاب را از دست ندهید

هدیه ویژه به دوستان :

هدیه ویژه خود را دریافت کنید.