تجارت نوین

به نام ایزد منان


من کسی هستم که می توانم راحت محیطم را تغییر دهم .من عاشق خودم هستم هر وقت بخواهم موقعیتم را مطابق با زمانم تغییرمیدهم از فرصتهای مناسب به نحو احسن استفاده می کنم.با مطا لعات گذشته آینده را تحلیل وپیش بینی می کنم.نیاز جامعه را شناسایی می کنم وبا طرح ایده ای جدید واجرا آن در طی زمان مناسبی به استقلال مالی و آزادی زمانی می رسم. هدفهای من نوشته شده وتعین شده است من برنامه زمانبندی دارم و تعهد دارم که برنامه خودم را به نحو احسن پیاده و اجرا کنم. من هرجا که نتوانستم راهی پیدا کنم راهی ساختم .

هاست
     
دانلود رایگان کتاب راز ثروت-در حال حاضر در چه زمانی از کسب وکار ها قرار داریم-قانون۱۹۹۰(۱ – ۹ – ۹۰)

دانلود رایگان کتاب راز ثروت-در حال حاضر در چه زمانی از کسب وکار ها قرار داریم-قانون۱۹۹۰(۱ – ۹ – ۹۰)

دانلود رایگان کتاب راز ثروت

افراد ثروتمند بدون هیچ تعارفی به

دنبال ثروتتند.شما دنبال چه هستید؟!

تشریح کامل قانون-۱۹۹۰-یا یک – نه – نود.

 

دوست خوب ودوست داشتنی تجارت نو سلام

من مدیر سایت تجارت ناین،برای اولین بار در فضای مجازی می خواهم رازی را آشکارو

حرفهای ناگفته ای را بیان کنم.که حاصل تجربه و تحقیق پانزده ساله کاری ومطالعه من است. که با دانستن

وجدی گرفتن آن می توانی یکی از میلیونرهای زمان خودت باشی دوست خوب من اول از همه نکته جالب

اینجاست که یک بحث فلسفی ای که در آکادمیها ی رشته های مربوطه تدریس می شود این است که ثروت

یک عامل برای به دست آوردن قدرت وبه ثمر رساندن اید ئولوژی ها وتمدنهامی باشد.یعنی هر تمدن ومکتبی

به کمک جمع آوری ثروتهای کلان توانسته به اهدافش برسد. پس مهمترین ابزار آن به حساب می آید.اما خود

آن ایدئولوژیهایی که توسط ثروت شکل گرفته اند درظاهرنسبت به ثروت بی مهریهای فراوانی نشان داده اند.

چرا که یکی ازتکنیکهای رهبران این مکتبها علی رغم آموزشهای معنوی آن مکتب، فاش نکردن رازهای موفقیت

خودشان می باشد چرا که فقط به دنبال جذب طرفدارودرنهایت قدرت هستند.ساده تر بگویم یک ثروتمند به سختی

می تواند یک ثروتمند یا ثروتمندان دیگررا کنترل کند یا بر،وی آنگونه که می خواهد حکومت کند وآموزشهایش را تحمیل کند.

نمی خواهم بیراهه

   

خواندن این کتاب را از دست ندهید

هدیه ویژه به دوستان :

هدیه ویژه خود را دریافت کنید.