تجارت نوین

به نام ایزد منان


من کسی هستم که می توانم راحت محیطم را تغییر دهم .من عاشق خودم هستم هر وقت بخواهم موقعیتم را مطابق با زمانم تغییرمیدهم از فرصتهای مناسب به نحو احسن استفاده می کنم.با مطا لعات گذشته آینده را تحلیل وپیش بینی می کنم.نیاز جامعه را شناسایی می کنم وبا طرح ایده ای جدید واجرا آن در طی زمان مناسبی به استقلال مالی و آزادی زمانی می رسم. هدفهای من نوشته شده وتعین شده است من برنامه زمانبندی دارم و تعهد دارم که برنامه خودم را به نحو احسن پیاده و اجرا کنم. من هرجا که نتوانستم راهی پیدا کنم راهی ساختم .

گام طلایی،رازثروت،موفقیت مالی،موفقیت،تکنیکهای کسب ثروت،رازموفقیت،استقلال مالی،کسب وکار،کسبوکار اینترنتی،درآمد اینتر نتی،دانش مالی،هوش مالی،دایره ثروت

شما یک گام به سوی ثروتمند شدن برداشتید

ما هم مثل شما از اسپم خوشمان نمی آید

 

نام وایمیل خود را وارد کنید تا بلافاصله کتاب برای شما ارسال شود.

 

با سپاس: تجارت نوین

                                                

 

 

خواندن این کتاب را از دست ندهید

هدیه ویژه سال 96

هدیه ویژه سال 96 خود را دریافت کنید